Aktualności

Szklane monety pańszczyźniane XVII w.

6 kwietnia 2016

typ I według typologii E. Benesza

Na krążku szklanym, barwy jasnozielonej wyciśnięty rysunek herbowy. Przedstawia herb Topór skierowany w prawo, nad nim umieszczona korona 9-pałkowa, z obręczą diademową, ozdobiona ornamentem z ukośnych kresek w kratkę.

Szklane monety pańszczyźniane XVII w. – unikaty w zbiorach polskich muzeów. W zbiorach Muzeum Ziemi Bieckiej znajdują się dwie monety tego typu. Monety pochodzą ze skarbu „niby – monet” odkrytych w Bieczu . Pierwszy skarb szklanych monet odkryto w 1890 roku w kościele farnym, pod posadzką , w wykopie pod nowy ołtarz. Drugie znalezisko monet szklanych zostało odkryte w roku 1896 w „Domu z basztą”. Na znalezisko natrafiono przypadkowo w czasie rozbiórki pieca kaflowego. Odkrycie bieckich skarbów niby – monet były pierwszym tego typu w Polsce. Emitorami monet byli Korycińscy herbu Topór, dzierżawcy wsi królewskiej, Jodłowa, położonej niedaleko Biecza. Monety emitowane były przez Mikołaja (1586-1637) lub jego syna Stefana. Warto dodać, że Stefan był starostą jodłowskim, a jego brat Ferdynand, kasztelanem bieckim.