Aktualności

FINAŁ XVIII EDYCJI KONKURSU GIMNAZJADA

24 maja 2018

XVIII edycja konkursu Gimnazjada Ziemia biecka w historii i legendzie nosiła tytuł „Święta miłości kochanej Ojczyzny. W stulecie odzyskania niepodległości”. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: literackiej – zadaniem było napisanie pracy „Czym jest dla mnie Polska.” oraz plastycznej: projekt plakatu z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Udział wzięły wszystkie gimnazja z terenu gminy Biecz. Na konkurs wpłynęły 24 prace: po 12 prac w każdej kategorii. W dniu 17 maja zebrała się komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Knapik – przewodnicząca oraz członkowie: Marta Bartuś, Barbara Rudzińska, Urszula Misiołek. Przyznano po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Finał XVIII edycji konkursu Gimnazjada odbył się 23 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bieczu.

W kategorii literackiej zwycięzcami zostali:
I miejsce Piotr Wojtaszuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu
II miejsce Martyna Leszczyńska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
III miejsce Justyna Łukaszyk, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu;

W kategorii plastycznej zwyciężyli:
I miejsce Magdalena Cenkier, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie
II miejsce Patrycja Przybyłowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
III miejsce Jakub Sekuła, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej.

 

Recenzje prac nagrodzonych w kategorii literackiej

I miejsce – Piotr Wojtaszuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu
Praca ciekawa, zawiera liczne nawiązania do polskiej historii, kultury, bardzo refleksyjna, napisana „od serca”. Autor nawiązuje również do postaci z własnej rodziny, uwikłanych w trudną, polską historię, do dziadków walczących z bronią w ręku o swój kraj, o prababci urodzonej i wychowanej ma Kresach, dla której to one były tą pierwszą ojczyzną, utraconą. Pisze też o postaciach historycznych, o wielkich nazwiskach, którym Polska zawdzięcza niepodległość, o Piłsudskim, Dmowskim, Paderewskim, ale nie zapomina jednocześnie o tych wszystkich, którzy szli w bój i są nieraz pochowani w bezimiennych grobach. Praca w pełni zgodna z regulaminem XVIII edycji gimnazjady.

Piotr Wojtaszuk Czym jest dla mnie Polska

II miejsce – Martyna Leszczyńska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
Niebanalna forma pracy, napisana jako pamiętnik nastolatki, która stopniowo, poprzez lokalną historię, zabytki, przedstawienie wybitnych libuszan: profesora Aleksandra Kosibę,
żołnierza Franciszka Rybkę, brata Alojzego Kosibę dochodzi do wniosku, że dla każdego słowo ojczyzna może oznaczać zupełnie różne wartości. Tradycja, historia, dziedzictwo prowadzą do wspólnego mianownika, którym jest ogromna odpowiedzialność za spuściznę naszych przodków. Autorka poprzez tę drogę odpowiada na postawione pytanie Czym jest dla mnie Polska. Praca wyważona, bardzo interesująca, wielowątkowa.

Martyna Leszczyńska Czym jest dla mnie Polska. Z pamiętnika nastolatki

III miejsce – Justyna Łukaszyk, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu
Autorka w swojej pracy analizuje fragmenty polskiej historii, przeciwstawia bohaterstwo patriotów walczących o wolność, z dumą i egoizmem magnaterii mającej na uwadze jedynie własne partykularne korzyści bez oglądania się na dobro ojczyzny. Pisze o harcerzach, którzy w czasie drugiej wojny byli uczestnikami ruchu oporu. Czuje dumę z faktu członkostwa Polski w strukturach międzynarodowych: NATO, UE. Jednocześnie widzi, że w dzisiejszej Polsce nie ma troski o wspólne dobro i że Polacy nie wyciągnęli żadnej lekcji z historii. Ostatecznie autorka dochodzi do konkluzji, którą staje się cytat Tuwima: „Ziemia ojców, dziadów i pradziadów należy zastąpić argumentem ziemia dzieci, wnuków i prawnuków”. Praca bardzo dojrzała, cechuje ją śmiała argumentacja.

Justyna Łukaszyk Czym jest dla mnie Polska