Aktualności

Jarmark świętych Piotra i Pawła

14 czerwca 2018

Święci Apostołowie Piotr i Paweł – patronowie miasta Biecza

Św. Piotr nazywany Księciem Apostołów i uznawany za pierwszego papieża, powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii oddał za Niego życie ukrzyżowany na wzgórzu watykańskim w Rzymie najprawdopodobniej w roku 64. W ikonografii św. Piotr przedstawiany jest z kluczami w ręku. Symbolizują one jego pierwszeństwo wśród Apostołów i odnoszą się do słów jakie wypowiedział doń Zbawiciel: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego

Św. Paweł zwany Apostołem narodów, pierwotnie faryzeusz, gorliwy wyznawca religii mojżeszowej i prześladowca Chrześcijan, po nawróceniu niezłomny głosiciel Chrystusa. Odbył trzy wielkie podróże misyjne sięgające terenów Grecji, Italii a prawdopodobnie także Półwyspu Iberyjskiego. Wkrótce po przybyciu do Rzymu ok. roku 67. pojmany i ścięty mieczem za murami miasta. W ikonografii przedstawiany z mieczem – narzędziem jego męczeństwa.

Kult świętych Piotra i Pawła jest w Bieczu bardzo stary. Już w początkach istnienia grodu została przy nim zorganizowana parafia pod wezwaniem św. Piotra, w której ze względu na wspólną liturgiczną uroczystość obu Apostołów, naturalnie żywa była też cześć dla św. Pawła. Z czasem świętych tych uznano za patronów Biecza i zaczęto umieszczać ich wizerunki na miejskich pieczęciach. W 1519 r. parafia św. Piotra została włączona do młodszej parafii pod wezwaniem Bożego Ciała powstałej w XIII w. w mieście lokacyjnym, przekazując jej także patronat Apostołów Piotra i Pawła.