Aktualności

Drzewa pamięci na stulecie Polski Niepodległej

14 listopada 2018

W dniu 9 listopada 2018 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej przy współpracy z Muzeum Ziemi Bieckiej odbyła się w Bieczu uroczystość zasadzenia trzech drzew pamięci. Staropolskie lipy, tak pięknie uwiecznione w naszej literaturze dzięki poezji Jana z Czarnolasu, mają w zamierzeniu utrwalać pamięć o bieckim rodzie Fusków, uczestników polskiej drogi do niepodległości. Każdy z nich, Wilhelm, Witold i Wiesław, ma zapisaną swoją kartę w polskim czynie wyzwoleńczym. Nie zawsze musiała to być walka zbrojna, czasem była to czynna i niewzruszona codzienna praca dla dobra ojczyzny, podnoszenia jej kulturalnie, społecznie i ekonomicznie. Pani Bogusława Duda prezes TPBiZB w swoim wystąpieniu przedstawiła kluczową rolę trzech pokoleń rodziny Fusków w kształtowaniu środowiska społeczno-obyczajowego oraz krzewieniu miłości do ojczyzny w Bieczu. W obecności młodzieży i dyrektorów bieckich szkół, władz miejskich, władz TPBiZB, przedstawiciela bieckiego harcerstwa, zasadzono drzewka, które zostały przekazane i osobiście dostarczone przez delegata Nadleśnictwa Gorlice. Podkreśleniem tego uroczystego wydarzenia było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. W dniu 8 grudnia 2018 r. odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Wilhelma, Witolda i Wiesława Fusków.