Aktualności

Bieczanie uczcili 100. lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

12 grudnia 2018

W dniu 8 grudnia 2018 r. odbyły się obchody poświęcone 100.leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ta niezwykle ważna rocznica dla Polaków, przypominająca o dążeniach wolnościowych i walce o miejsce na mapach Europy ma również w Bieczu wybitnych bohaterów, którzy tę wolność wywalczyli. Wśród nich szczególnie zasłużonych dla budowy podstaw Niepodległej, trzy pokolenia farmaceutów; Wilhelma, Witolda, Wiesława Fusków. Są Oni dla nas Bieczan symbolem wielu bezimiennych szeregowych bojowników i pracowników niepodległości.

Obchody 100. Rocznicy niepodległości rozpoczęły się w grodzie Starościńskim uroczystą Sesją Rady Miejskiej w Bieczu z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich starosta powiatu Maria Gubała, burmistrz Mirosław Wędrychowicz, radni Rady Miejskiej w Bieczu wraz z przewodniczącym Grzegorzem Nosalem, rodzina postaci upamiętnionych: p. Stefania Chrostowska wraz z mężem, dziećmi i wnukami, przedstawiciele gremium aptekarskiego; Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie mgr farmacji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Jerzy Jasiński, redaktor naczelny Czasopisma Aptekarskiego Wiktor Szukiel, Komendant Policji Powiatowej w Gorlicach inspektor Krzysztof Tybor, Komendant Policji w Bieczu podinspektor Marcin Stępień, przedstawiciele Lasów Państwowych, harcerze z Chorągwi Krakowskiej, Hufca Gorlice i z Biecza, dyrektorzy szkół i instytucji, Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej.

Wprowadzenia w tematykę niepodległościową i powitania gości dokonała prezes Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej, p. Bogusława Duda. Następnie Rada Miejska w Bieczu pod przewodnictwem Grzegorza Nosala podjęła stanowisko w uznaniu zasług Bieczan w 100.lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W treści stanowiska czytamy…Pragniemy oddać hołd wszystkim, zarówno zapisanym na kartach historii jak i bezimiennym bohaterom, którzy przelewali krew na polach bitew, cierpieli więzienie i prześladowania, a także w codziennej postawie trwali w zachowaniu narodowej tożsamości. Wyrażamy wdzięczność wobec tych którzy z osobistym poświęceniem podjęli trud zjednoczenia, odbudowy i rozwoju Państwa Polskiego. Pamiętamy również o wybitnych mieszkańcach Ziemi Bieckiej zaangażowanych w walkę wyzwoleńczą powstań narodowych, I i II wojny światowej, wojny z 1920 roku. Z uznaniem doceniamy ich wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności w wymiarze gospodarczym, oświatowym, kulturalnym i społecznym. Symbolem naszej wdzięczności niech będzie tablica upamiętniająca znamienitych bieckich farmaceutów rodziny Fusków szczególnie zasłużonych w budowie społeczeństwa obywatelskiego i odzyskania niepodległości…

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i postaci upamiętnionych, w kościele OO. Franciszkanów w Bieczu, odprawiana przez gwardiana O. Tomasza Kupczakiewicza, koncelebrowana przez ks. Janusza Kurasza, prepozyta kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu i ks. kanonika Zbigniewa Ryznara. Przed Mszą Św. uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu Chóru Kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu pod kierunkiem Beaty Bochni. Następnie uroczysty pochód na czele ze sztandarami; Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, harcerzy, szkół, grupą rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Historyczne Jazdy Polskiej z Korczyny, zastępami harcerzy przeszedł pod budynek dawnej apteki Fusków, na ulicę Grodzka 11, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Honorową wartę przy tablicy objęli bieccy harcerze. Przy akompaniamencie werbla delegacje i rodzina złożyły kwiaty. Były oficjalne przemówienia burmistrza Mirosława Wędrychowicza i niezwykle serdeczne, chwytające za serce podziękowanie p. Stefani Chrostowskiej z d. Fusek dla wszystkich, którzy przyczynili się do tej pięknej uroczystości.

Pragniemy podziękować sponsorom za wkład w ufundowanie tablicy pamiątkowej, artyście- projektantowi tablicy panu Zdzisławowi Tohlowi.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna fotorelacja na Facebooku Muzeum