Aktualności

Gimnazjada 2019

18 lutego 2019

REGULAMIN XIX EDYCJI KONKURSU GIMNAZJADA

ZIEMIA BIECKA W HISTORII I LEGENDZIE”

Organizatorzy:

Muzeum Ziemi Bieckiej, SP Nr 1 w Bieczu

Patronat honorowy

Ks. Janusz Kurasz Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu

Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza

Temat Gimnazjady 2019:

Królowa Jadwiga Andegaweńska na Ziemi Bieckiej. W 620- tą rocznicę śmierci.

Cel konkursu:

W roku 2019 przypada 620-ta rocznica śmierci Jadwigi Andegaweńskiej. W historii Biecza królowa zapisała się szczególnie ze względu na swoją działalność charytatywną – fundację szpitala dla chorych i ubogich w 1395 r. Jest też bohaterką pięknych legend związanych z Ziemią Biecką. W bieckiej kolegiacie od 2006 r. znajdują się relikwie św. Jadwigi. Na górze przy wjeździe do miasta stał kiedyś zamek, który na zawsze pozostanie w lokalnej świadomości zamkiem królowej Jadwigi. Niedaleko od zamku, w lesie grodzkim znajduje się źródełko, z którego, według tradycji, piła wodę. Nie można zapomnieć również o przywilejach nadawanych miastu, ważnych dla jego rozwoju i świetności. Celem konkursu jest przypomnienie młodzieży szkolnej postaci i dokonań królowej Jadwigi Andegaweńskiej na Ziemi Bieckiej, w rocznicę śmierci.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów gminy Biecz.

 2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: test historyczny i praca plastyczna.

Test obejmował będzie następujące zagadnienia: 1/Jadwiga Andegaweńska królowa Polski; 2/Związki z Bieczem królowej Jadwigi.

Kategoria plastyczna: Uczniowie mają za zadanie przygotować prace plastyczne tematycznie związane z szeroko pojętymi zagadnieniami: pobyty królowej Jadwigi na Ziemi Bieckiej, zabytki Biecza związane z Królową Jadwigą, Królowa Jadwiga w bieckich legendach. Format: A3, dowolna technika, jednak bez wykorzystania komputera.

Zgłaszane prace powinna cechować wyobraźnia, ale również wiedza merytoryczna. Należy wykazać się znajomością średniowiecznych realiów: strojów noszonych przez ludzi w średniowieczu, wyglądu budowli, średniowiecznych środków transportu.

 1. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników w obu kategoriach. Każdy uczestnik może wziąć udział jednocześnie w obu kategoriach konkursowych.

 1. Zgłoszeń dokonuje nauczyciel: na adres Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu na załączonym formularzu.

 2. Prace plastyczne mają być czytelnie podpisane (imię, nazwisko, szkoła) na odwrocie pracy.

 3. Nagrody zostaną przyznane w obydwu kategoriach.

 4. Lista laureatów (imiona i nazwiska, nazwa szkoły) zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów.

Kryteria oceny:

     1. Prace plastyczne będą oceniane przez komisję konkursową wyłonioną przez organizatorów. Po konkursie prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

     2. Ogłoszenie wyników testów nastąpi w dniu konkursu.

Terminarz:

 1. Zgłoszeń do konkursu na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu dokonuje nauczyciel prowadzący w terminie do: 29.03.2019 r.
 2. Złożenie prac plastycznych do organizatora Muzeum Ziemi Bieckiej do: 30.04.2019 r.
 3. Konkurs testowy oraz podsumowanie Gimnazjady, wręczenie nagród i dyplomów: 29.05.2019 r.
 4. Wystawa pokonkursowa prac plastycznych: 19.06.2019 r.

Oferta edukacyjna:

W celu poszerzenia wiedzy regionalnej związanej z królową Jadwigą Andegaweńską, pobytami na Ziemi Bieckiej oraz fundacją szpitala ubogich Świętego Ducha w Bieczu organizator – Muzeum Ziemi Bieckiej zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych.

 • 8.05.2019 r. – Oratorium Królowej Jadwigi w kolegiacie Bożego Ciała w Bieczu

 • 15.05.2019 r.- Szpital Świętego Ducha w Bieczu

 • 22.05.2019 r. –Szlak królowej Jadwigi.

Organizator zastrzega, że terminarz spotkań edukacyjnych może ulec zmianie.

 • Regulamin Gimnazjady 2019 można też odnaleźć na stronie muzeum w zakładce Aktualności – wydarzenia.
 • Dodatkowych informacji udziela pracownik Urszula Misiołek, tel. 134471328, e-mail: urszulamisiolek@gmail.com

Literatura przedmiotu:

Z uwagi na wielość materiałów poświęconych królowej Jadwidze organizatorzy konkursu zalecają uczestnikom konsultacje z nauczycielem prowadzącym odnośnie wyboru odpowiedniej literatury. Poniżej kilka opcjonalnych propozycji.

1/Jerzy Wyrozumski, Królowa Jadwiga miedzy epoką piastowską i jagiellońską.

2/Roman Kaleta, Zamek w Bieczu [w] Biecz. Studia historyczne pod redakcją Romana Kalety.

3/Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów.

4/Anna Klubówna, Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach.

5/Marcin Spórna, Piotr Wierzbicki, Słownik władców Polski i pretendentów do tronu polskiego.

6/ Wybór i opracowanie Wojciech Biliński, Antologia historyczno – literacka, Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską.

7/ Itinerarium Królowej Jadwigi 1384-1399, w opracowaniu Grażyny Rutkowskiej (dostępne w Muzeum Ziemi Bieckiej, możliwość przesłania skanu na adres mejlowy).

Regionalna literatura popularna:

1/Gabriela Ślawska, Związki z Bieczem św. Jadwigi Królowej.

2/Gabriela Ślawska, Legendy i opowieści bieckie.

3/Gabriela Ślawska, Święta Jadwiga Królowa. Szpital jej fundacji w Bieczu.

4/Tadeusz Ślawski, Biecz i okolice.

5/Gabriela Ślawska, Kościół parafialny Bożego Ciała w Bieczu.

6/Gabriela Ślawska, Biecz miasto zabytków.