Aktualności

Biecka Szkoła Katów - Fakty i legendy (Biecka Škola Katov – Fakty a Legendy

28 stycznia 2022

Drodzy Państwo,
w najbliższy poniedziałek (31 stycznia) odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt. Biecka Szkoła Katów – Fakty i legendy (Biecka Škola Katov – Fakty a Legendy) podsumowująca projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pn. Mistrz Świętej Sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników; Biecz-Bardejów (Majster Svatej Spravodlivosti na chodniku beskydskych zbojnikov Biecz – Berdejov).

Oprócz tego, czeka nas uroczyste odsłonięcie nowej wystawy multimedialnej w Turmie ratusza bieckiego, połączonej z występem grupy rekonstrukcyjnej. Uroczystość odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym, z zachowaniem nakazu posiadania ubranej maseczki zasłaniającej usta i nos oraz utrzymaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

❗️Wydarzenie będzie transmitowane na naszym Facebookowym fanpage’u – mamy nadzieję, że licznie zgromadzą się Państwo przed ekranami swoich urządzeń. Serdecznie zapraszamy!

Gmina Biecz | Muzeum Ziemi Bieckiej | Euroregion Karpacki | Interreg Polska-Słowacja | Bardejów

Projekt realizowany jest  zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych : zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. Zrealizowane w ramach projektu działania są skierowane do wszystkich mieszkańców pogranicza pl-sł. oraz turystów bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, kolor skóry, religię, światopogląd, orientację seksualną czy sytuację materialną.