Aktualności

Konferencja pn. Biecka Szkoła Katów – fakty i legendy była elementem finalizacji projektu Interreg: Mistrz Świętej Sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników: Biecz-Bardejów.

2 lutego 2022

Konferencja pn. Biecka Szkoła Katów – fakty i legendy była elementem finalizacji projektu Interreg: Mistrz Świętej Sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników: Biecz-Bardejów.

Podczas prelekcji i w trakcie dyskusji zostały poruszone rozliczne wątpliwości związane z obsługą ruchu turystycznego. Tak małe miejscowości jak Biecz, borykają się z problemami natury logistycznej – transport, baza noclegowa i dobra gastronomia to współczesny must have każdego miejsca przyjaznego turystom. Nawet, jeśli stanowi tylko krótki przystanek, powinien zapewnić minimum potrzeb, o czym szeroko rozmawiano w kuluarach…

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią takiego wydarzenia – zapraszamy Państwa do naszych oddziałów i Turmy w nowej, tajemniczej odsłonie.

Projekt realizowany jest  zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych : zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. Zrealizowane w ramach projektu działania są skierowane do wszystkich mieszkańców pogranicza pl-sł. oraz turystów bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, kolor skóry, religię, światopogląd, orientację seksualną czy sytuację materialną.