Aktualności

„Nasz zabytek”

2 września 2022

Szanowni Państwo,

Twa nabór do konkursu pn. „Nasz zabytek” w którym mieszkańcy mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie mieszkańcy będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN),  które Właściciel zabytku przeznaczy na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Prosimy jak największą liczbę osób z terenu Gminy Biecz do przesłania zgłoszenia, które dotyczy budynku starej szkoły w Binarowej.

Wniosek należy złożyć poprzez stronę:  https://www.webankieta.pl/ankieta/676976/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html

Ważne! Im więcej zgłoszeń na zabytek tym większe szanse na jego zwycięstwo. Zachęć do udziału w konkursie swoich sąsiadów, znajomych i bliskich!

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2022 r.

Opisy do zgłoszenia i zdjęcia znajdują się w załączniku.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-wielkopolskie-malopolskie-i-slaskie/