Aktualności

Panel naukowy

4 listopada 2022

W dniu 3 listopada 2022 r. biecka Biblioteka zgromadziła mieszkańców Biecza, którzy mieli okazję zaznajomić się z wynikami prac archeologicznych prowadzonych przed laty na obszarze cmentarza przykościelnego, nieistniejącego dziś kościoła pw. św. Jakuba.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji niniejszego panelu oraz uroczystości powtórnego pochówku szczątków do krypty kościoła pw. św. Anny składamy serdeczne podziękowania.

Dr Paweł Kocańda podczas prezentacji wyników badań archeologicznych.
Bardzo dziękujemy za Państwa obecność.
o. Tomasz Michalik, gwardian klasztoru franciszkanów, podczas przemówienia.
dr Joanna Rogóż omawia przebieg prac antropologicznych.