Biblioteka

Biblioteka muzealna mieści się w XVIII – wiecznej kamieniczce mieszczańskiej , potocznie zwanej Małym domkiem. Księgozbiór biblioteki muzeum liczy 5720 egz. Podzielony jest na pięć działów: Inwentarz Główny, Czytelnię Ludową, Starodruki, Dział Aptekarski, Czasopisma.

Księgozbiór biblioteki jest udostępniany wszystkim zainteresowanym. Korzystanie z zasobów biblioteki odbywa się na zasadach przyjętych w czytelniach.

Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu po uprzednim zgłoszeniu.

REGULAMIN BIBLIOTEKI MUZEUM ZIEMI BIECKIEJ

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Muzealna przy Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu w dalszym ciągu zwana „biblioteką” ma charakter muzealny i naukowy. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:

 prezencyjnie ( na miejscu)

– udostępnianie odbywa się od wtorku do piątku, w godzinach pracy muzeum .

§ 2

Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać:
 uczniowie i studenci uczelni wyższych,
 osoby pełnoletnie zgodnie z przepisami korzystania w czytelni,
 biblioteki i instytucje.

§ 3

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne

WARUNKI KORZYSTANIA

§ 4

Czytelnik ma prawo do uzyskania informacji wstępnych dotyczących: zasobu księgozbioru oraz zasad korzystania z niego.

§ 5

Z księgozbioru korzystać można wyłącznie na miejscu. Zamówione wcześniej egzemplarze odszukuje i udostępnia pracownik Muzeum. W przypadku większej ilości voluminów obowiązuje 7-dniowy okres oczekiwania. Po wykorzystaniu wypożyczone egzemplarze należy zwrócić bezpośrednio pracownikowi Muzeum.

§ 6

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż jeden arkusz wydawniczy (około 22 strony).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZYTELNIKA

§ 7

Czytelnik odpowiada za stan książek i uszkodzenia powstałe w trakcie korzystania z księgozbioru.

W sytuacji stwierdzenia wcześniejszych braków lub uszkodzeń czytelnik zgłasza je pracownikowi Muzeum

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia księgozbioru czytelnik ponosi koszty zakupu nowego egzemplarza ( nowych egzemplarzy), w wysokości nie mniejszej niż 5-krotna rynkowa jego (ich) cena lub koszty konserwacji.

KWESTIE PORZĄDKOWE

§ 8

Korzystanie z księgozbioru odbywa się w miejscu wskazanym przez pracownika Muzeum.

W miejscu korzystania z księgozbioru obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów i wszelkich potraw.

Okrycia wierzchnie, teczki, podręczny bagaż czytelnik zostawia w oznaczonym miejscu, wskazanym przez pracownika Muzeum.