Historia

Historia Muzeum Ziemi Bieckiej

Historia Muzeum w Bieczu swymi początkami sięga XIX wieku, wówczas możemy odnotować pierwsze próby tworzenia placówki o charakterze muzealnym.

  • Rok 1898 powstaje Czytelnia Ludowa im. Tadeusza Kościuszki, która podjęła trud gromadzenia pamiątek związanych z przeszłością miasta. Ojcami bieckiego muzealnictwa byli : Klemens Kłosowski, Michał Cetnarowicz, dr Michał Maciejowski oraz miejscowe nauczycielstwo. Większość zgromadzonych wówczas zbiorów uległa rozproszeniu w czasie I wojny światowej.
  • Rok 1938 założone zostaje przez Witolda Fuska i gwardiana klasztoru O. Ludwika Szelągowskiego Towarzystwo Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej W ramach jego działalności zostało zorganizowane Muzeum Ziemi Bieckiej. Zgromadzono wówczas pokaźny zbiór eksponatów w oparciu o dary miejscowego społeczeństwa. Zbiory muzeum mieściły się początkowo w prywatnym mieszkaniu Fuska, na tzw. Kocim Zamku, następnie w celi klasztornej OO. Franciszkanów. Działania wojenne nie sprzyjały działalności muzealnej, duża część zbiorów uległa rozproszeniu. Nieliczne, które ocalały weszły w skład obecnego muzeum.
W. Fusek

W. Fusek

O. L. Szelagowski

O. L. Szelagowski

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rok 1953, 20 grudnia tegoż roku zostało uroczyście otwarte muzeum w Bieczu, utworzone w ramach struktur PTTK. W gronie organizatorów muzeum byli mgr Marian Chrostowski, profesor gimnazjalny Julian Ruwiński, emerytowany major WP Władysław Tryszczyło, mgr Irena Bereś, pełniąca przez jakiś czas funkcję kierowniczą w muzeum, dr Tadeusz Ślawski, długoletni dyrektor tej placówki. Początkowo muzeum mieściło się w zabytkowej kamienicy z 1519 r. i obejmowało trzy działy : historyczny, przyrodniczy i etnograficzny.
  • Rok 1961, likwidacja Oddziału PTTK w Bieczu, muzeum zostało upaństwowione. Przeprowadzono wówczas reorganizację muzeum i ekspozycje ściśle związano z historią miasta i regionu.
  • Rok 1978, oddano na cele muzealne kamienicę Barianów Rokickich, tzw. Dom z basztą, po trwających przeszło dziesięć lat pracach renowacyjno-konserwatorskich. Urządzono nowe wystawy związane z aptekarstwem, które nawiązują do pierwotnych funkcji kamienicy.
  • Rok 1990, otwarto ekspozycje na Baszcie kowalskiej. Baszta ta w latach osiemdziesiątych została w znacznej części odbudowana wraz z fragmentem murów obronnych i przeznaczona na cele muzealne. Obecnie muzeum dysponuje pięcioma obiektami zabytkowymi, a w czterech z nich mieszczą się ekspozycje muzealne. Są to: Kromerówka, Kamienica Barianów Rokickich, Baszta radziecka, Baszta kowalska, Mały domek. Wszystkie te obiekty zachowują autentyzm bryły architektonicznej, co stanowi naturalne dopełnienie kolekcji muzealnej.
  • Rok 2003, 50-ta rocznica założenia Muzeum, z uwagi na ponadregionalny charakter ekspozycji następuje zmiana nazwy na Muzeum Ziemi Bieckiej.