Obiekty muzeum

Obiekty Muzeum Ziemi Bieckiej

 

Muzeum „Kromerówka”
ul. Kromera 3
38- 340 Biecz
Tel. 13 44 71 093

„Kromerówka” to najstarszy obiekt muzealny. Mieści się w renesansowej kamienicy mieszczańskiej z 1519 r. W kamienicy zachowało się wiele zabytkowych elementów architektonicznych z epoki renesansu. Na parterze renesansowy portal, z czasów budowy kamienicy, z datą 1519 oraz znakiem własnościowym bogatej rodziny kupieckiej Chodorów. W XVII wieku kamienica przeszła w posiadanie Jana Januszewicza, wybitnego poety mieszczańskiego. W roku 1612 kamienica została gruntownie przez niego przebudowana i w tym stanie zachowała się do dzisiaj. Z okresu przebudowy zachował się rozkład pomieszczeń i wystrój architektoniczny.

Ekspozycje stałe muzeum Kromerówka przedstawiają historię miasta i regionu oraz bogatą kulturę umysłową i materialną bieczan. Ważne miejsce zajmują ekspozycje biograficzne poświęcone Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu.

 

Muzeum „Dom z basztą”
ul. Węgierska 1
38-340 Biecz
Te. 13 44 71 328

Muzeum „Dom z basztą” zlokalizowane jest w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka, założona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego. Apteka w tym budynku istniała do końca XVII wieku. Kamienica posiada zabytkowe elementy renesansowe, które zostały przywrócone w trakcie prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w latach 1968-1978. Zrekonstruowano wówczas renesansową attykę, fryz sgraffitowy zdobiący elewacje zewnętrzną budynku. We wnętrzu zachowanych jest szereg renesansowych nadproży i pierwotny zróżnicowany poziomem układ sal. Do budynku przylega XIV – wieczna baszta obronna, zwana basztą rajcowską.

Ekspozycja stała muzeum Dom z basztą to przede wszystkim ekspozycja aptekarska o ponadregionalnym znaczeniu. Ponadto wystawa z dziedziny muzyki dawnej i rzemiosła, które jest prezentowane na pięciu poziomach baszty rajcowskiej.

 

Muzeum „Baszta kowalska”
Pl. Bpa Marcina Kromera
38-340 Biecz

Baszta kowalska zwana również Basztą plebańską, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich w latach 80-tych XX w. , została przekazana na cele muzealne . Od roku 1990 czynne są ekspozycje muzealne. W baszcie kowalskiej znajduje się galeria malarstwa współczesnego oraz stała ekspozycja poświęcona bieckiemu harcerstwu.

 

Turma pod wieżą ratuszową
Rynek 1
38-340 Biecz

Turma, czyli średniowieczne więzienie zlokalizowane jest w przyziemiu XIV – wiecznej wieży ratuszowej. Miejsce średniowiecznych kaźni. Dla zwiedzających udostępniane są średniowieczne lochy, miejsce dla skazańców przed wykonaniem wyroku.