Usługi

Muzeum świadczy usługi w ramach udostępniania muzealiów do celów innych niż zwiedzanie. Muzeum pobiera opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie. Opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów.

Zarządzenie nr 6/2010 r.