Lekcje muzealne

Mężowie znakomici – Mikołaj Kopernik i Marcin Kromer, czyli co połączyło Biecz i Warmię.
Lekcja realizowana w muzeum Kromerówka, na ekspozycji związanej z Marcinem Kromerem. Tematem zajęć są związki Marcina Kromera, wybitnego kronikarza rodem z Biecza z jednym z największych polskich uczonych Mikołajem Kopernikiem.
Czas trwania – 1 godz.

Dawne sprzęty gospodarstwa domowego – czy to naprawdę działało?!
Zajęcia odbywają się w baszcie rajcowskiej, prowadzący omawia wybrane sprzęty (np. maselniczka, warsztat tkacki, żelazko na duszę) związane z wytwórczością pożywienia, sporządzeniem ubiorów i zajęciami gospodarskimi w dawnych czasach.
Czas trwania – 1 godz.

Bestiariusz słowiański czyli co straszyło naszych przodków.
Prezentacja multimedialna z omówieniem realizowana w muzeum Kromerówka. Stanowi przegląd najciekawszych straszydeł,
przejętych z czasów przedchrześcijańskich.
Czas trwania – 1 godz.

Pijawki i dyjeta ścisła! Czyli jak leczono w dawnych czasach.
Lekcja realizowana w muzeum Dom z basztą na ekspozycji Tradycje aptekarskie Biecza. Prowadzący omawia wybrane przyrządy apteczne i opowiada o sposobach leczenia i asortymencie dawnych aptek.
Czas trwania – 1 godz.

Dawne sądownictwo bieckie XIII-XVIII w. i rola kata z nim związana.
Rodzaje sądów, ich skład i uprawnienia, ciekawostki i anegdoty związane z rozprawami sądowymi. Rola kata, czyli ramienia sprawiedliwości władz miejskich. Lekcja skierowana do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, gimnazjów oraz uczniów szkół średnich.
Czas trwania: 0,45 min.

Historia aptek i aptekarstwa na Podkarpaciu.
Lekcja kierowana do dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Lekcja wzbogacona o elementy multimedialne dostępne na ekspozycjach aptekarskich.
Czas trwania – 1 godz.

Historyczny spacer śladami królowej Jadwigi w Bieczu.

Uczniowie zapoznają się ze związkami królowej Jadwigi Andegaweńskiej z Bieczem. Odwiedzają najważniejsze pod względem historycznym miejsca Biecza i szukają śladów łączących królową Jadwigę z miastem. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI i gimnazjum.

Czas trwania – 1,5 godz.

Miasto średniowieczne na przykładzie Biecza.

Lekcja kierowana do dzieci szkół podstawowych w dwóch przedziałach wiekowych kl. I – III oraz kl. IV – VI. Prowadzona w terenie, dzieci mają możliwość zapoznania się z średniowiecznymi fortyfikacjami obronnymi, jak również poznają zasadnicze elementy układu miasta średniowiecznego, jego główne budowle).

Czas trwania – 1,5 godz.


Koszt usługi: 50zł (od całej grupy)
Informacja i zapisy : Muzeum Ziemi Bieckiej
e-mail:  kontakt@muzeum.biecz.pl
tel. 13 44 71 093, 13 44 71 328