Wystawy

"Polski pas kontuszowy"„POLSKI PAS KONTUSZOWY”

Wystawa zrealizowana w IV Pracowni Interdyscyplinarnej

Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie

pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Buczek – Śledzińskiej

Wystawa czynna: 21.04 – 21.05.2017 r.

Muzeum Dom z basztą, ul. Węgierska 1

W dniu 21 kwietnia 2017 r. otwarto w Muzeum Dom z basztą wystawę „Polski pas kontuszowy”. Wystawa inspirowana historycznymi pasami kontuszowymi; nieodłącznym elementem stroju szlacheckiego Rzeczypospolitej Sarmackiej.  Mówił wiele o właścicielu, o jego statusie społecznym i materialnym. Określał także wyznanie. Był również narzędziem komunikacji. Jego kolor sygnalizował czasy wojen i czas pokoju. Polski pas kontuszowy- fenomen rzemiosła artystycznego na skalę Europy.

Jego współczesną interpretację prezentują studenci IV Pracowni Interdyscyplinarnej, Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Buczek – Śledzińskiej.

Pasy z pracowni pani prof. wykonane są różnymi technikami; technika batiku, druku, rysunku, reliefu. Wszystkie prace łączy użyty do ich projekcji materiał – papier ręcznie czerpany. Prezentowane pasy zachowują cechy formalne historycznych pasów kontuszowych. Od oryginałów różni je użyty materiał oraz wzornictwo nawiązujące do sztuki współczesnej.

Prace prezentują: Kamila Adamik, Bogusław Bartuś, Anna Bogdanowicz, Cavadonga Castro( Królewska Wyższa Szkoła Dramatyczna, Madryt, Hiszpania), Agnieszka Chrzanowska- Małys, Idalia Ferenc, Marina Franko ( Królewska Wyższa Szkoła Dramatyczna, Madryt, Hiszpania), Miłosz Horodyski, Krystyna Korczakowska – Nosek, Sylwia Lis-Persona, Barbara Mateja, Lidia Mucha, Elżbieta Zrobek.

 

Muzealne spotkania ze sztuką.

Otwarcie wystawy poprzedził wykład pani dr Beata Biedrońskiej – Słoty „ Tradycja i geneza polskiego pasa kontuszowego”.

Dr Beata Biedrońska-Słota, historyk sztuki, kustosz dyplomowany, członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, do 2011 kierownik Działu Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie. Pomysłodawca i kurator licznych, znakomitych wystaw m.in.: „Orient w sztuce polskiej” (1992), „Ormianie polscy. Niezależność i integracja” (2000), „Zwiewne piękno. Wachlarze z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”  (2001), „Za modą przez wieki” (2003), „Sarmatyzm. Sen o potędze” ( 2010), „Złote czasy Rzeczypospolitej” (2011).

Współpracuje z placówkami oświatowymi m.in. Uniwersytetem im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Jest autorką licznych publikacji, m.in. katalogów wystaw („Katalog kobierców tureckich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”, „Katalog tkanin perskich ze zbiorów MNK”), leksykonów („Leksykon sztuki kobierniczej”) oraz książek „Za modą przez wieki”, „Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym” i artykułów naukowych.