Wystawy

Kobiety bieckie na tle swojej epoki XIX-XX w.Wystawa eksponowana w Muzeum Ziemi Bieckiej w 2017 roku prezentuje postacie kilku kobiet związanych z Bieczem i ziemią biecką na tle epoki, w której przyszło im żyć. Większość z nich to kobiety zaangażowane w pracę społeczną, wychodzące po za granice i schematy wytyczane dla nich przez społeczne uwarunkowania i oczekiwania. To nauczycielki prowadzące trudną pracę u podstaw, borykające się z trudnościami codziennej pracy, działaczki wywodzące się z miejscowej inteligencji, próbujące podnieść ogólny poziom życia poprzez kształcenie i uświadamianie społeczeństwa, panie pracujące na utrzymanie swojej rodziny w trudnych do życia dla kobiet czasach, kiedy ruchy emancypacyjne były dopiero w zaraniu. Jest to wystawa o przysłowiowych siłaczkach, dla których życie i działanie to była nieraz walka, prowadzona każdego dnia.

opracowanie merytoryczne: Urszula Misiołek

Wystawa jest dostępna w wersji online – można ją obejrzeć klikając tutaj – plik PDF