Wystawy

Kronikarze piszą... Chrzest PolskiMuzeum Ziemi Bieckiej zaprasza na wystawę
„Kronikarze piszą… Chrzest Polski”
Wystawa czynna:
Dom z basztą, ul. Węgierska 1
18.V – 31.VI.2016 r.

Wystawa „Kronikarze piszą… Chrzest Polski” stanowi prezentację kilkunastu plansz zawierających fragmenty pochodzące ze średniowiecznych kronik, w których zawarte są informacje dotyczące okoliczności wydarzeń 966 r. w Polsce. Teksty ilustrowane są fotografiami kart z tych kronik, co czyni ekspozycję interesującą również w sferze grafiki. Otwarcie wystawy miało miejsce 18 maja 2016 r. podczas finału XVI edycji Gimnazjady „Ziemia biecka w historii i legendzie”, gdyż przedmiotem tegorocznego wydania konkursu była ziemia biecka od zarania dziejów do rozbicia dzielnicowego. Zapraszamy na wystawę szczególnie młodzież szkolną, dla której została przygotowana lekcja muzealna dotycząca średniowiecznych kronikarzy piszących o sprawach polskich u zarania dziejów naszego kraju.