Wystawy

“Kultura materialna”W ekspozycji znajdują się obiekty z dziedziny kamieniarstwa, ludwisarstwa oraz snycerki mieszczańskiej. Szczególną uwagę zwraca potężny, tonowej wagi dzwon o nazwie Urban, z 1382 r., odlany w ludwisarni braci Gallów w Nowej Spiskiej Wsi. Bogato zdobiony, przez stulecia był zawieszony na dzwonnicy przy bieckiej kolegiacie; po pęknięciu w 1969 r. i nieudanych próbach naprawy został umieszczony w muzeum. Do równie cennych obiektów zaliczają się: kamienna gotycka chrzcielnica z 1422 r., płaskorzeźba halabardnika z niezachowanego zamku kasztelańskiego na Górze Zamkowej w Bieczu, orzeł jagielloński z datą 1487, pochodzący z portalu szpitala królowej Jadwigi w Bieczu. Do ciekawostek należy drewniana rura wodociągowa z metalowymi łącznikami, dawnego systemu doprowadzania wody do miasta Biecza, związanego z przywilejem królewskim Kazimierza Jagiellończyka z 1464 r. zezwalającym na budowę wodociągów. Przykładem miejscowego snycerstwa są rzeźby: Madonna Bolesna z XV w. oraz Chrystus Ukrzyżowany z XIV w.