Wystawy

“Kultura mieszczańska XIX – XX w.”Ekspozycja znajduje się w sali z oryginalnym renesansowym stropem z 1523 r., ze śladami polichromii z czasów budowy kamienicy. Na wystawie pokazane są obiekty luksusowe, związane ze stylem życia szlachty i zamożnego mieszczaństwa.

Prezentowane są meble z różnych ośrodków wytwórczych XVII – XX w., biurko z wyposażeniem (kałamarze, bibularz, piaskownica porcelanowa, świecznik), kolekcja zegarów: ściennych, gabinetowych, kominkowych, salonowy zegar szafkowy z 1753 r., drobne bibeloty będące elementami wystroju salonu: figurki Laury i Filona, Nike, świeczniki, wyroby z metalu, szkła, porcelany, pistolety skałkowe z XVIII w., kindżał turecki z XVII/XVIII w., karabela wyrobu krakowskiego, sepet, apteczka podróżna z 1843 r.; mundur paradny ministra dla Galicji w gabinecie austriackim hrabiego Władysława Długosza, żupan szlachecki z pasem kontuszowym. Ekspozycję wzbogacają obrazy olejne o różnorodnej tematyce, na uwagę zasługuje Kobieta ze świecą z XVII w.

Wystawa rzemiosła artystycznego obejmuje rzeźbę warsztatową snycerzy bieckich z okresu gotyku, renesansu i baroku, głównie o tematyce sakralnej, malarstwo religijne z XVI – XVII w., portret sarmacki starosty bieckiego Jana Wielopolskiego z XVII w. Unikatem jest obraz olejny z XVI w., przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego i Madonnę Bolesną wywodzący się z kręgu malarstwa włoskiego i zaliczany do najcenniejszych dzieł malarskich XVI w. zachowanych w Polsce południowo – wschodniej. Obraz ten pochodzi z niezachowanego kościoła św. Ducha w Bieczu. W ekspozycji znajduje się również pochodząca z gotyckiego szpitala królowej Jadwigi Andegaweńskiej w Bieczu sporych rozmiarów rzeźba przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego z XVI w.