Wystawy

OPISANIE POLSKI WEDŁUG MARCINA KROMERA. OBRAZY ULICZNE.Prof. Piotr Jargusz.
Urodzony w 1960 r. w Krakowie. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach prof. Stanisława Rodzińskiego i prof. Włodzimierza Kunza.
Dyplom 1987 r. Kontynuował studia na Wydziale Grafiki ASP w pracowni prof. Stanisława Wejmana. Ukończył Studium Pedagogiczne ASP. Profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznej w Krakowie.
Realizuje idee sztuki w przestrzeni społecznej. Od momentu pierwszego zawieszenia obrazów na ulicznych słupach ogłoszeniowych Krakowa (2009 – projekt Święta Polskie; 120 wielkoformatowych prac malarskich na papierze) konsekwentnie trzyma się zasady preferowania prezentacji prac w otwartej przestrzeni miast miasteczek i wsi, upatrując w tych nietypowych dla odbioru sztuki okolicznościach, szansy nawiązania głębszej, niż to bywa w galeryjnych czterech ścianach, relacji z odbiorcą. Wystawy “klasyczne” realizuje na zasadzie wyjątku jedynie w przypadkach ważnych międzynarodowych prezentacji, takich jak wystawa w Muzeum Narodowym w Cluj Napoca w Rumunii (2011), Galerii Portalu TUT.BY w Mińsku, czy Muzeum Historycznym w Zasławiu na Białorusi (2011).
OPISANIE POLSKI WEDŁUG MARCINA KROMERA. OBRAZY ULICZNE. Biecz (sierpień 2016)
Cykl obrazów dedykowanych Bieczowi i Marcinowi Kromerowi, autorowi „Opisania Polski” prezentowany przez dwa tygodnie w przestrzeni miasta na słupach ulicznych. Opisanie Polski wg Marcina Kromera – obrazy uliczne Piotra Jargusza są miłosnym hołdem złożonym przez malarza kulturze polskiej. Pytaniem o jej unikalną uniwersalną wartość i próbą przeniesienia tego co najcenniejsze. W tym dumy z jej zdolności do absorpcji. Na słupach i tablicach ogłoszeniowych miasta Biecza na dwa tygodnie zawiśnie cykl obrazów – oryginałów na papierach uniwersalna opowieść o człowieku i jego losie.