Wystawy

Podkarpackie dworyMuzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu serdecznie zaprasza na wystawę fotografii
„ZDZISŁAW GIL – PODKARPACKIE DWORY”
Wystawa czynna: 19.02-08.03.2016 r.
Dom z basztą, ul. Węgierska 1

W dniu 19 lutego o godz. 17.00 w Muzeum Dom z basztą miał miejsce wernisaż wystawy fotografii „Zdzisław Gil – Podkarpackie dwory”. Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja nt. architektury rezydencjonalnej, na terenie dawnego województwa krośnieńskiego. Pan Zdzisław Gil jest badaczem architektury rezydencjonalnej, dokumentalistą, muzealnikiem, konserwatorem zabytków i pasjonatem, co dało się zauważyć w trakcie prezentacji. Pan Zdzisław opowiadał o dworkach z taką pasją i tak ciekawie, że chciało się pójść w jego ślady i zostać konserwatorem zabytków, ewentualnie kupić dwór. Prezentowane dwory i pałace, to często obiekty, przy których Pan Zdzisław Gil pracował jako konserwator zabytków, pełniąc m.in. funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. Na wystawie i w prezentacji można było zobaczyć wiele dworów m. in. w Kopytowej, Kwiatonowicach, Komborni, Krośnie, Rymanowie, Wrocance, Szymbarku i wielu innych miejscowościach. Na prezentowanych slajdach oglądaliśmy etapy odrestaurowywania dworów, od często kompletnej ruiny, do przepięknych dworów, które znowu tętnią życiem. Ogromna wiedza, historie i anegdoty z wieloletniej pracy Pana Zdzisława mogłyby wypełnić jeszcze kilka godzin ciekawymi opowieściami. Pan Zdzisław wspominał również pracę w Bieczu, tę sprzed kilkudziesięciu laty, jak i tę niedawną, przy remoncie Domu z basztą. W imieniu władz miasta do Pana Zdzisława Gila zwrócił się Pan Grzegorz Nosal, Przewodniczący Rady Miasta, dziękując mu za pracę przy zabytkach Biecza. List gratulacyjny od Pana Burmistrza Mirosława Wędrychowicza przekazała Pani Dyrektor Muzeum Marta Bartuś.