Wystawy

Rodzina i dziecko w średniowieczu 

Zapraszamy na wystawę „Rodzina i dziecko w średniowieczu”.
Wystawa eksponowana na galerii murów obronnych baszty kowalskiej przy placu Kromera, w godzinach pracy Muzeum Ziemi Bieckiej.

W średniowieczu życie ludzi skupiało się wokół rodzinnego ogniska. To właśnie wtedy ukształtowała się podstawowa forma rodziny, jaką znamy do dziś: mama, tata i dziecko. Tak jak obecnie, rodziny różniły się między sobą wieloma cechami: wielkością, miejscem zamieszkania, sposobem i standardem życia. Czasy nie były łatwe. Inaczej żyło się w mieście, inaczej na wsi, inaczej na królewskim dworze. Każdy w rodzinie miał swoją rolę i swoje obowiązki, których wypełnianie miało zapewnić jej przetrwanie i pomyślność.

Analizując średniowieczne źródła historyczne oraz przyglądając się zabytkom archeologicznym stajemy w obliczu wielu pytań. Jacy byli rodzice w tamtych czasach? Czy kochali swoje dzieci? Jak się nimi opiekowali? Jakie były prawa i obowiązki dzieci? Jak wyglądał dziecięcy świat? Wystawa umożliwi zarówno dorosłym jak i dzieciom poszukanie odpowiedzi na te pytania. Znajdzie się też miejsce na zabawę! Wyjątkową, bowiem udostępnione gry i zabawki stworzone są na wzór średniowiecznych, aby oddać ducha i nastrój dziecięcych zabaw z tamtych czasów.
źródło: kultura.poznan.pl