Wystawy

“Rzemiosło Biecza i regionu na przestrzeni wieków”Ekspozycja urządzona została w baszcie zwanej radziecką lub rajcowską, przylegającej do budynku apteki. Na pięciu poziomach obiektu eksponowane są wyroby dawnych rzemiosł bieckich. Na poziomie pierwszym zaaranżowano ekspozycję zawodów: kowala, ślusarza i masarza, zrekonstruowano fragment kuźni z potężnym miechem oraz paleniskiem. Poziom drugi eksponuje zawody: kamieniarza, bednarza, kołodzieja, zegarmistrza, tokarza, szewca, rymarza, stolarza, lutnika i snycerza; na wystawie znajduje się kompletny warsztat szewski z przełomu XIX i XX w.  Ekspozycje na poziomie trzecim związane są z uprawą i obróbką lnu, z tkactwem i krawiectwem. Poziom czwarty prezentuje ekspozycje z zakresu blacharstwa, kotlarstwa, rzemiosła ceramicznego oraz miar i wag. Na piątym poziomie baszty eksponowana jest rzeźba ludowa z regionu, głównie świątki z wiejskich kapliczek oraz XIX – wieczne malarstwo o tematyce religijnej.