Wystawy

"Sztuka sakralna Biecza"„Sztuka sakralna Biecza”

Niezwykle interesującą grupę zabytków w zbiorach Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu stanowi kolekcja rzeźby drewnianej. Tworzą ją głównie dzieła lokalnie działających warsztatów. Dominuje rzeźba sakralna  z okresu od XIV–XVIII w., pochodząca w większości z niezachowanych bieckich kościołów. Niektóre z figur znajdowały się w kapliczkach przydrożnych, do których trafiły po usunięciu ze świątyń. W drodze przekazu i zakupu obiekty weszły do kolekcji muzealnej.

Ekspozycja obejmuje rzeźbę warsztatową snycerzy bieckich z okresu gotyku, renesansu i baroku. Na ekspozycji znajdują się późnogotyckie rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana, które pochodzą z tzw. Grupy Ukrzyżowania, prawdopodobnie  z belki tęczowej, św. Cecylia, , św. Anna, św. Diakon, te rzeźby to przykład XVI-wiecznych rzeźb ołtarzowych, na ten sam okres datowane są kolejne dwie rzeźby: Wacław Czeski oraz król Kazimierz Wielki. Sposób przedstawienia króla Kazimierza Wielkiego – wydrążenie tyłu – wskazuje, że jest to rzeźba ołtarzowa, przyścienna. Tył nie został dopracowany, gdyż figury umieszczane na ołtarzu były zwrócone przodem do widza. Rzeźba ta znajdowała się w wystroju jednego z niezachowanych kościołów w Bieczu. Kolejnym cennym zabytkiem jest rzeźba Chrystusa na krzyżu z XVI w. który znajdował się w szpitalu św. Ducha. Wiek XVII reprezentowany jest przez manierystyczną rzeźbę świętej z książką. Kolekcję zamyka św. Florian, rzeźba powstała w poł. XVIII wieku. Kolekcję rzeźby dopełniają renesansowe świeczniki ołtarzowe. Świeczniki z kolekcji muzeum posiadają prostą formę, wykonane są z drewna, toczone, z polichromią w kolorze czerwonym. Dużych rozmiarów świecznik paschalny posiada dodatkowo rzeźbienia. Obiekty te są zapewne dziełami bieckich snycerzy. Świeczniki pochodzą z klasztoru OO. Franciszkanów w Bieczu. Ze względu na postępujący proces destrukcji świeczniki zostały wycofane z kultu i przekazane do muzeum. Na ekspozycji możemy obejrzeć także obrazy: Chrystus i Madonna, Chrystus ubiczowany, Chrystus na krzyżu oraz portret sarmacki Jana Wielopolskiego, starosty bieckiego z poł. XVII w.