Wystawy

“Z przeszłości harcerstwa w Bieczu”Ekspozycja mieści się na pierwszym poziomie Baszty kowalskiej, przy Placu bp Marcina Kromera. Prezentuje dzieje bieckiego harcerstwa od jego założenia w 1911 r. przez bieckiego aptekarza i społecznika Witolda Fuska. W ekspozycji znajduje się szereg archiwaliów i pamiątek po bieckim harcerstwie: kroniki, legitymacje członkowskie, odznaki, znaczki sprawnościowe, korespondencja, fotografie ilustrujące różne wydarzenia z życia bieckich drużyn. Na wystawie prezentowany jest oryginalny biwakowy namiot harcerski, mundur założyciela bieckiego harcerstwa Witolda Fuska wraz z jego kapeluszem skautowskim i laską. Ekspozycja harcerska wzbogacona jest o obrazy malowane przez bieckich harcerzy, wśród których było kilku utalentowanych artystów: Wiesław Fusek, Władysław Jachimowicz, Władysław Gutkowski.

W przyziemiu baszty urządzona została ekspozycja archeologiczna „Średniowieczne znaleziska z Grodu Starościńskiego”, obejmująca zrekonstruowaną studzienkę zasobową (spiżarnię), ocembrowaną drewnianymi bierwionami. Wewnątrz studzienki znajduje się ceramika, datowana na drugą połowę XIV w. Wystawa związana jest z przypadkowym odkryciem przy bieckim Grodzie Starościńskim.

Na poziomie II i III baszty kowalskiej znajduje się ekspozycja malarstwa i grafiki Heleny i Juliusza Krajewskich. Wystawa jest przeglądem twórczości artystów z lat 1939 – 1990. Została w całości urządzona w oparciu o dar artystów przekazany do muzeum. Helena Malarewicz – Krajewska (1910 – 1998) tworzyła w dziedzinie malarstwa sztalugowego, grafiki, ilustracji książkowej i plakatu. Na wystawie znajdują się prace artystki z okresu wpływów kubistycznych, malarstwo w duchu socrealistycznym, portrety, martwa natura, pejzaże, widoki Biecza. Juliusz Krajewski (1905 – 1992) uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę, plakat, rysunek oraz tworzył ilustracje książkowe. Dużą część jego twórczości zdominowały rysunki i grafiki dotyczące zbrodni hitlerowskich. W ekspozycji ponadto znajdują się prace z okresu paryskiego w życiu artysty, obrazy poświęcone tematyce wiejskiej, portrety, pejzaże i martwa natura.