Wystawy

“Z przeszłości muzycznej Biecza i regionu”Ekspozycja poświęcona tradycjom muzycznym Biecza i regionu, podzielona na dwa tematyczne działy: instrumenty ludowe i dworskie.

Wystawa instrumentów ludowych obrazuje kulturę muzyczną Biecza i regionu, prezentuje wyroby lokalnych twórców wiejskich. Uwagę zwraca duża kolekcja instrumentów smyczkowych ludowej proweniencji: skrzypiec, altówek, basów, basetli z XIX/XX w., cymbały i półcymbały z XIX w., instrumenty obrzędowe: miedziany kocioł używany w okresie wielkanocnym, kołatki, klekotki, bęben obrzędowy. Na szczególną uwagę zasługują liry korbowe, bardzo popularne w regionie oraz unikalne XIX-wieczne dudy. W ekspozycji znajdują się także XV-wieczne kafle o tematyce muzycznej, pergaminowe karty antyfonarzy z XIII i XV w., reprinty XVI – wiecznych traktatów muzycznych Marcina Kromera Musica Elementa i De Musica Figurata, gliniane XVI – wieczne świstawki znalezione podczas wykopalisk archeologicznych, instrumenty dęte, drobne instrumenty ludowe: gwizdki, fujarki. Wystawa poszerzona jest o dzieła malarskie związane z tematyką muzyczną oraz o dyplomy mistrzowskie twórców instrumentów.

W dziale instrumentów zwanych dworskimi eksponowane są mechaniczne instrumenty muzyczne: m.in. gramofon, polifon sprężynowy z XIX w., symphonion czyli popularna katarynka, pięknie zdobiona XIX – wieczna szafa grająca. W ekspozycji znajdują się również instrumenty strunowe: cytry, lutnia, gitara, mandolina.