Wystawy

Zabytki binarowskiej świątyni - w 670-tą rocznicę lokacji.W piątek 25 maja w Domu z basztą odbył się wernisaż wystawy „Zabytki binarowskiej świątyni- w 670-tą rocznice lokacji” połączony z prelekcjami dotyczącymi historii parafii pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, kościoła i jego zabytków.

Zgromadzonych gości powitała dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej pani Marta Bartuś, następnie „Słowo księdza Proboszcza” wygłosił ks. Bogusław Jurczak z Binarowej. Po wstępnych wystąpieniach zabrał głos ks. dr Sławomir Zych, który przybliżył rys historyczny binarowskiej parafii na tle historii ziemi bieckiej. W bardzo ciekawym wystąpieniu przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii kościoła w  Binarowej oraz różne ciekawostki i nieznane fakty. Kolejną prelegentką była pani mgr Gabriela Stawowiak, historyk sztuki i konserwator dzieł sztuki, która w  swoim wystąpieniu pt. ”Kompleksowa konserwacja  wnętrza kościoła pw. św.Michała Archanioła  w Binarowej” opowiedziała o ciężkiej pracy konserwatorów w kościele binarowskim. W czasie prelekcji można było zobaczyć na slajdach zabytki przed, w trakcie i po konserwacji, co pokazywało skalę zniszczeń i ogromną pracę konserwatorów, którzy przywrócili blask binarowskiej świątyni.

Kolejnym punktem programu był występ Uczniów  Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego  w Binarowej,  pod kierunkiem pani Małgorzaty Stec i Alicji Lignar. Uczniowie odegrali scenkę teatralną „Akt Lokacji wsi- 23 czerwca 1348 r.” oraz zaprezentowali „Starą pieśń na Binnarową”. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami za swój świetny występ.

Przyszedł czas na otwarcie wystawy „Zabytki binarowskiej świątyni- w 670-ta rocznicę lokacji”. Zgromadzeni goście mogli obejrzeć niektóre z wielu binarowskich zabytków,do tej pory udostępnianych w  parafialnym muzeum, oraz odpisy aktu lokacyjnego Kazimierza Wielkiego dla wsi Binarowa, w  języku łacińskim i polskim.

Dziękujemy ks. Proboszczowi  Bogusławowi Jurczak, ks.dr Sławomirowi Zych, mgr Gabrieli Stawowiak, pani dyrektor mgr Jolancie Małczak, pani Alicji Lignar, pani Małgorzacie Stec i Uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w  Binarowej oraz wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas  w piątkowe popołudnie.