Wystawy

„Zbigniew Jóźwik – Zielnik. Rysunki i linoryty”Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu zaprasza na wystawę

Zbigniew Jóźwik – Zielnik. Rysunki i linoryty

Dom z basztą, Biecz, ul. Węgierska 1

Wystawa czynna: 15.04. – 05.05.2016 r.

W dniu otwarcia wystawy pt. „Zbigniew Jóźwik – Zielnik. Rysunki i Linoryty”, które miało miejsce 15 kwietnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu – autor wystawy przekazał zielnik roślin zebranych na Spitsbergenie. Jak sam powiedział: „Niechaj rośliny te radują oglądających”.
Zielnik zawiera unikatowe i piękne okazy flory Spitsbergenu, które były inspiracją do stworzenia rysunków i linorytów znajdujących się na wystawie, a ukazujących oryginalność przyrody Spitsbergenu.
Dr Zbigniew Jóźwik swoją działalność naukową i dydaktyczną związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracował w Zakładzie Fizjologii Roślin. Uczestniczył w 6 wyprawach badawczych na Spitsbergen, gdzie badał florę tundry spitsbergeńskiej, czyli „Pani Tundry”, jak sam ją nazywa. Polarne ekspedycje UMCS działają na Zachodnim Spitsbergenie w rejonie zatoki Bellsund, gdzie założono stałą stację badawczą. Pan Zbigniew Jóźwik jest autorem kilkuset ekslibrisów, wystawiał swoje grafiki, linoryty i rysunki na licznych wystawach krajowych i zagranicznych, jest również laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. został odznaczony Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem, czyli najwyższego odznaczenia bibliofilskiego.