Wystawy

Ziemia biecka na kartach pocztowych23 września 2016 r. w muzeum Kromerówka miało miejsce otwarcie wystawy pana Bogusława Kuciakowskiego pt. „Ziemia biecka na kartach pocztowych”. Licznie przybyli goście mieli sposobność wysłuchać wprowadzenia do wystawy wygłoszonego przez panią dyrektor muzeum Martę Bartuś, prezentującego zasługi i dokonania w sferze kultury znanego gorlickiego kolekcjonera, filatelisty i fotografa, jakim jest pan Kuciakowski. Odczytany został również list gratulacyjny skierowany przez burmistrza Biecza pana Mirosława Wędrychowicza do szanownego eksponenta. Wystawa będzie czynna do 24 października w godzinach otwarcia muzeum. Serdecznie zapraszamy.

Bogusław Kuciakowski
Gorliczanin (rocznik 1952). Społecznik – długoletni sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, członek oraz wieloletni prezes Klubu Sztuki przy BWA w Gorlicach (obecnie przy Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów). Niestrudzony dokumentalista i archiwista życia kulturalnego miasta i powiatu, obecny z aparatem fotograficznym na większości wydarzeń kulturalnych. Działacz polityczny i samorządowy. Za swą wszechstronną działalność został uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Od 2009 r. jest wydawca kart pocztowych.