Trasy turystyczne

Zwiedzanie z przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną. Trasy uruchamiamy z początkiem sezonu letniego (maj-październik) od wtorku do piątku w godzinach zwiedzania Muzeum.

 1. Biecz literacki: Marcin Kromer – Wacław Potocki – Stanisław Wyspiański
  Trasa z przewodnikiem, czas przejścia ok. 2 godz.
  Początek trasy: Muzeum Kromerówka, ul. Kromera 3.
  Trasa turystyczna „Biecz literacki” obejmuje miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością wielkich postaci świata kultury i sztuki związanych z historią miasta.
  Odkrywamy zapomniane historie, ciekawe legendy oraz wydarzenia z historii Biecza uwiecznione w dziełach wybitnych twórców epoki renesansu, baroku i Młodej Polski.
  —-
 2.  Szlak katowski „Tam do kata…
  Trasa z przewodnikiem, czas przejścia ok. 2 godz.
  „Tam do kata”, szlak katowski jest to wycieczka historyczno-turystyczną po miejscach związanych z bieckim katem. Można zanurzyć się średniowieczny mrok Turmy, obejrzeć zabytki związane z sądownictwem (np. XIV-wieczne więzienie, kapliczkę znajdującą się dawniej obok miejsca straceń, budynek Grodu Starościńskiego), przejść trasę pokonywaną przez skazańca oraz spotkać kata we własnej osobie i dowiedzieć się jak wyglądała jego praca oraz czy istniała „Szkoła Katów”?
  —-
 3. Cmentarze wojenne – smutna pamiątka Wielkiej Wojny
  Trasa z przewodnikiem lub samodzielnie , czas przejścia ok. 2 godz.
  Cmentarze wojenne – smutna pamiątka Wielkiej Wojny, jest to trasa historyczno-turystyczna, obejmująca pięć cmentarzy z I wojny światowej na terenie miasta. Wśród nich wyróżniający się tarasowym założeniem cmentarz projektu Hansa Mayera. Podążając szlakiem cmentarzy z I wojny światowej poznajemy dzieje Biecza z okresu I wojny światowej, tragiczne losy żołnierzy poległych na Ziemi Bieckiej; historia szpitala wojskowego w klasztorze OO. Franciszkanów w Bieczu, losy bieckich szkół. Na trasie odnajdujemy ciekawe zabytki; kapliczkę barokową na Harcie przy cmentarzu nr 105 (1812r.), uwiecznioną przez Stanisława Wyspiańskiego w studenckim szkicowniku.

 

Cena usługi: 70 zł (od całej grupy)


Informacja i zapisy: Muzeum Ziemi Bieckiej
e-mail:  kontakt@muzeum.biecz.pl
Kromerówka tel: 13 44 71 093
Dom z basztą tel: 13 44 71 328