Trasy turystyczne

PRZEWODNICTWO PO MIEŚCIE

Świadczymy usługi w ramach przewodnictwa po mieście, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną.
Oprowadzanie od wtorku do piątku.
Cena usługi: 100 zł (od grupy)


TRASY TURYSTYCZNE

Zwiedzanie z przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną. Trasy uruchamiamy z początkiem sezonu letniego (maj).

–  „Biecz literacki”
Marcin Kromer – Wacław Potocki – Stanisław Wyspiański
Początek trasy: muzeum Kromerówka, ul. Kromera 3.
Długość trasy – ok. 3 km, czas trwania -2 godziny.
Trasa turystyczna „Biecz literacki” obejmuje miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością wielkich postaci świata kultury i sztuki związanych z historią miasta.
Odkrywamy zapomniane historie, ciekawe legendy oraz wydarzenia z historii Biecza uwiecznione w dziełach wybitnych twórców epoki renesansu, baroku i Młodej Polski.

 

– Szlak katowski „Tam do kata…”
Trasa z przewodnikiem, czas przejścia ok. 2 godz.
„Tam do kata”, szlak katowski jest to wycieczka historyczno-turystyczną po miejscach związanych z bieckim katem. Można zanurzyć się średniowieczny mrok Turmy, obejrzeć zabytki związane z sądownictwem ( np. XIV –wieczne więzienie, kapliczkę znajdującą się dawniej obok miejsca straceń, budynek Grodu Starościńskiego), przejść trasę pokonywaną przez skazańca oraz spotkać kata we własnej osobie i dowiedzieć się jak wyglądała jego praca oraz czy istniała „Szkoła Katów”?

 

– „Cmentarze wojenne – smutna pamiątka Wielkiej Wojny”
Trasa z przewodnikiem lub samodzielnie , czas przejścia ok. 2 godz.
Cmentarze wojenne- smutna pamiątka Wielkiej Wojny, jest to trasa historyczno- turystyczna, obejmująca pięć cmentarzy z I wojny światowej na terenie miasta. Wśród nich wyróżniający się tarasowym założeniem cmentarz projektu Hansa Mayera. Podążając szlakiem cmentarzy z I wojny światowej poznajemy dzieje Biecza z okresu I wojny światowej, tragiczne losy żołnierzy poległych na Ziemi Bieckiej; historia szpitala wojskowego w klasztorze OO. Franciszkanów w Bieczu, losy bieckich szkół. Na trasie odnajdujemy ciekawe zabytki; kapliczkę barokową na Harcie przy cmentarzu nr 105 (1812r.), uwiecznioną przez Stanisława Wyspiańskiego w studenckim szkicowniku.

 


Cena usługi: 70 zł (od całej grupy)
Informacja i zapisy: Muzeum Ziemi Bieckiej
e-mail:  kontakt@muzeum.biecz.pl
tel. 13 44 71 093, 13 44 71 328