Aktualności

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI

2 kwietnia 2016

Muzeum Ziemi Bieckiej bierze udział w projekcie „Wirtualne Muzea Małopolski”.

„Wirtualne Muzea Małopolski” to innowacyjny projekt, realizowany w partnerstwie przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu i Małopolski Instytut Kultury – Partnera i głównego realizatora projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

http://muzea.malopolska.pl/