Aktualności

Uzyskanie dofinansowania MKiDN.

6 kwietnia 2016

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu.

Projekt „Konserwacja rzeźby XIV – XIX w. oraz renesansowych świeczników ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu” złożony przez Muzeum otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Kwota dofinansowania 25 000 zł
Program: „Dziedzictwo kulturowe”
Priorytet 2: ”Wspieranie działań muzealnych”.

Projekt „W Turmie ratuszowej w Bieczu” zostaje oddany do procedury odwoławczej, ponieważ w toku oceny końcowej uzyskał kwalifikację umożliwiającą złożenie odwołania.