Aktualności

Konserwacja rzeźb XV - XVIII w. i renesansowych świeczników ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu

6 grudnia 2016

W piątek 9 grudnia będzie miało miejsce zakończenie projektu Muzeum Ziemi Bieckiej  pt.  „Konserwacja rzeźb XV-XVIII w. i renesansowych świeczników ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu” . Projekt  dofinansowany ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwota dofinansowania 25 000 zł

Program: „Dziedzictwo kulturowe”

Priorytet 2: ”Wspieranie działań muzealnych”.

W ramach projektu zakonserwowano 9 rzeźb drewnianych oraz 2 świeczniki, zakupiono także podesty ekspozycyjne z podświetleniem, aby lepiej wyeksponować  odnowione rzeźby. Ekspozycja znajduje się w  Muzeum Dom z basztą przy ulicy Węgierskiej.

Projekt zwieńczy sympozjum konserwatorskie pt. „Biecki warsztat rzeźbiarski XV-XVIII w.”  Referaty wygłoszą : Barbara Czajka – Muzeum Regionalne w Jaśle, František Gutek  – Dyrektor Muzeum Šarišskiego w Bardejowie i Zdzisław Gil – konserwator zabytków – Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

zaproszenie-1zaproszenie1