Aktualności

STARODRUKI W ZBIORACH MUZEUM ZIEMI BIECKIEJ W BIECZU – OD KONSERWACJI DO EKSPOZYCJI

16 grudnia 2018

Sobotni naukowy poranek w bieckim muzeum!

15 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w muzeum Dom z basztą odbyła się sesja popularnonaukowa STARODRUKI W ZBIORACH MUZEUM ZIEMI BIECKIEJ W BIECZU – OD KONSERWACJI DO EKSPOZYCJI. Podczas trwającej od 2012 r. kompleksowej konserwacji zabezpieczonych zostało szereg kilkusetletnich woluminów, m.in. dzieła Marcina Kromera. Podczas dzisiejszej sesji uczestnicy zostali wprowadzeni w problematykę konserwacyjną bieckich starodruków oraz mogli je zobaczyć, świeżo przybyłe z pracowni konserwatorskiej. Pani mgr Ewa Pietrzak w swoim wykładzie zapoznała zebranych z problemami, na jakie natrafiła podczas przeprowadzania konserwacji bieckich starodruków. Następnie dr Jacek Partyka wygłosił wykład „Starodruki w zbiorach Muzeum Ziemi Bieckiej – różnorodność uporządkowana. Wstęp do katalogu bieckich starodruków”. Dyrektor muzeum pani mgr Marta Bartuś w swoim wystąpieniu zreferowała problematykę książki w bibliotekach mieszczan bieckich, opowiedziała o znaczniejszych historycznych księgozbiorach znanych z urzędowych spisów inwentarzowych oraz zapoznała zebranych z muzealną kolekcją starodruków i ich podziałem. W sesji licznie uczestniczyła młodzież szkolna z terenu gminy Biecz wraz ze swoimi nauczycielami oraz wychowawcami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania.
Konserwacja została przeprowadzona przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2: wspieranie działań muzealnych.

Mgr Ewa Pietrzak – dyplomowany konserwator zabytków z papieru i skóry, z dużym doświadczeniem konserwatorskim. Staże konserwatorskie w Japonii, Niemczech. Kieruje Pracownią Konserwacji Papieru i Skóry na Zamku Królewskim na Wawelu.

Dr Jacek Partyka – literaturoznawca, tłumacz, badacz starodruków. W 2003 na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Tłumacz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej, z języków: włoskiego, angielskiego, łacińskiego, starogreckiego i rosyjskiego, wydawca polskich i łacińskich tekstów rękopiśmiennych, znawca starodruków (zwł. inkunabuły i druki polskie XVI w.). Adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów specjalnych.